Archief van
Categorie: Stichting Het Vergeten Kind

Schenking aan de stichting Het Vergeten Kind

Schenking aan de stichting Het Vergeten Kind

Maandag 24 juli 2017 heeft er een overdracht van een schenking á € 10.000 plaatsgevonden tussen stichting “het vergeten kind” en stichting “MANO AMICA”.
Hierna volgt een beknopte uitleg- en voorgeschiedenis over deze transactie. De Stichting heeft naast eigen financiële bijdrages vanuit de werkmaatschappij en schenkingen door derden, ook inzamelingsdagen.  Half juni van dit jaar, is bijvoorbeeld op de Wouwse Plantage Golfclub een MANO AMICA Golfdag georganiseerd. Hier hebben 90 personen zich  voor ingeschreven. Aansluitend aan deze golfdag is er een Charity loterij gehouden en heeft totaal voor een mooie bijdrage gezorgd voor diverse goede doelen die MANO AMICA op het oog heeft.
Zo ook dus i.s.m. “het vergeten kind” , een project van 18 kinderen uit Bergen op Zoom.  Deze 18 kinderen zijn opgegeven door hun verzorgers om in aanmerking te komen voor een “ Heppie vakantie”.  Heppie vakanties vinden plaats in Mierlo in het Heppie Hotel , dit hotel is vormgegeven vanuit de methodiek van “Heppie”: het Klimaat van Aandacht .  Hierin staan een positief, veilig en stimulerend leef- en speelklimaat voor kinderen voorop.   Alle aanmeldingen worden nauwkeurig gescreend en er wordt bij meerdere partijen informatie opgevraagd, dit vooral omdat er goede en passende zorg geboden kan worden tijdens de vakanties.  Kosten per kind liggen op circa Euro 550 ,- om de kinderen een zorgeloze week te bieden en weg uit hun vaak  penibele dagelijkse situaties.
MANO AMICA is trots en blij aan dit prachtige project haar medewerking te kunnen verlenen en zien deze donatie als een gebaar naar de maatschappij waar wij allen in leven en best wel eens wat vaker om ons heen mogen kijken of wij een ander zouden kunnen helpen !
Kim  de Witte ( relatie manager stichting het Vergeten Kind)  neemt de cheque van bestuurder Gio Cleophas van MANO AMICA in ontvangst en zal zorg dragen dat dit project volgens afspraak zal worden uitgevoerd.
Wij denken in de toekomst aan meer wervingscampagnes op touw te zetten, door o.a. evenementen te organiseren waar het winst gedeelte naar het goede doel kan vloeien .
Ook zijn er al onderhandelingen over bestaande evenementen waar een deel van de opbrengst naar de stichting kan gaan.  Aanmeldingen van organisaties of festiviteiten die er een goed doel aan willen koppelen en dan vooral lokaal besteed willen zien kunnen zich aanmelden op de website van de stichting .  www.mano-amica.nl