Beleidsplan & Doelstellingen

Beleidsplan & Doelstellingen

Beleidsplan & Filosofie MANO-AMICA                          
Stichting MANO AMICA is een kleinschalige organisatie zonder winstoogmerk, die hulp aan derden biedt.
MANO AMICA staat voor “helpende hand” die wij in de breedste zin van het woord wensen na te streven.
Extra aandacht gaat vooral uit naar regionale en nationale hulpbehoevende zaken. Zo wordt per situatie en van geval tot geval bekeken of en hoe de Stichting MANO AMICA hierin iets zou kunnen betekenen. Daarnaast stelt MANO AMICA zich enkele buitenlandse projecten ten doel.
Een kleinschalige inzet en individuele ondersteuning in situaties waarbij hulp nodig is, geniet de voorkeur van MANO AMICA. Er zijn reeds vele grote hulporganisaties met een zware overhead aan loon- en overige kosten en juist door te kiezen voor een kleinschalige werkwijze kan gericht, effectief en efficiënt hulp en steun worden verleend.
MANO AMICA wordt gerund door bekwame vrijwilligers die zich geheel belangeloos en naar eigen vermogen inzetten. Mocht het nodig zijn in bepaalde situaties een externe ervaringsdeskundige in te schakelen, dan behoort dit  tot de mogelijkheden.
Naast de inleg van eigen gelden via gedeeltelijke dividenden vanuit de eigen firma’s, zal er eens per jaar een wervingscampagne worden gehouden in de vorm van een evenement. Hierbij zou gedacht kunnen worden aan een golfmiddag, wandel- of fietsspeurtocht, tennisavond, schaatsfestijn, pokertoernooi, klaverjasavond, bridgedrive etc. om op die manier door deelnamegelden en sponsoring het budget van de stichting MANO AMICA te kunnen verhogen.
Bij financiële steun aan diverse locale Nederlandse projecten denken wij aan:
  • Een daguitje voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapte kinderen
  • Hulp aan gezin in nood. Er zijn in Nederland circa 60.000 gezinnen die in armoede leven. Kinderen uit deze gezinnen ontbreekt het vaak aan sportlidmaatschappen, sportkleding, schooluitjes, verjaardagspartijtjes, cadeautjes etc. Via informatie van diverse gemeentes in West-Brabant en Zeeland kunnen wij voor deze gezinnen iets extra’s doen.
  • Dwarslaesie patiënten. Dwarslaesie patiënten in Nederland krijgen een totaal ander leven als ze (vaak door schuld van derden) in zo’n lichamelijke situatie terecht komen. Kleine aanpassingen aan huis c.q. woonomgeving of bij beperkte invaliditeit vervoermiddelen, worden vaak niet vergoed door verzekeringen of gemeentes. In samenwerking met Dwarslaesie Organisatie Nederland kunnen wij informatie inwinnen om er achter te komen waar extra hulp in de regio gewenst is.
  • Gandhi Groepen en Projecten. Door de Gandhi filosofie en training tot inspirerend leiderschap waarmee we in aanraking zijn gekomen en waar we ons in verdiept hebben na de bouw van onze fabriek in India, is de gedachte ontstaan om – naast het ondersteunen van bestaande Gandhi Groepen in Nederland (die onder andere een dag organiseren voor “het vergeten kind” … Don’t worry, be happy Winterfeest) – als een van de doelstellingen van MANO AMICA ook zelf Gandhi projecten op te gaan zetten. Deze projecten zouden eventueel in samenwerking met andere groepen aangepakt kunnen worden.
  • Hulp aan eenzame ouderen. Veel ouderen in Nederland vereenzamen. Indien mensen tegen betaling gestimuleerd worden ouderen eens per week een middag te helpen, bijvoorbeeld door boodschappen met ze te doen, een spelletje te spelen, naar de dokter te gaan of een goed gesprek te voeren, haalt dit deze mensen uit hun isolement. Het concept is eenvoudig en het werkt. Uiteindelijk krijgen we hier allemaal mee te maken.
Bij financiële steun aan buitenlandse projecten denken wij aan het volgende:
  • Circa 10 jaar geleden hebben we een gedeelte van onze productie naar India verplaatst. Inmiddels zijn we twee eigen fabrieken en 125 medewerkers verder. Omdat we regelmatig een bezoek aan India brengen is ons “oog” gevallen op een instantie die zich bezighoudt met de behandeling van staar op de ogen van kinderen in India. (Lok Kalyan Samiti, een liefdadigheidsorganisatie, Winner of National Award for Child Welfare 2009). Deze (vaak aangeboren) oogaandoening (mogelijk door klimaat in combinatie met slechte voeding, vitamine A tekorten in ontwikkelingslanden) komt heel veel voor bij de kinderen in India, en de overheden aldaar doen er niets aan. Voor circa EUR  75,– kan één kind operatief geholpen worden aan deze aandoening, waarna ze na enige verzorging en opvang  weer volledig kunnen zien. Dit is een van onze hoofddoelen voor buitenlandse projecten.  Stel je voor, door een bijdrage van EUR 7.500,– kunnen we al 100 kinderen helpen!
  • Ook zijn wij erg begaan met Nepal/Tibet. Graag willen we de organisatie CWIN daar op locatie steunen voor al hun strijd tegen: kinderarbeid, kinderhuwelijken, kinderseks exploitatie, straatkinderen etc.  Iets wat moeilijk voor te stellen is dat dit werkelijk in de wereld gebeurt, maar wat daar aan de orde van de dag is.  Als wij ons steentje zouden kunnen bijdragen om het leven van de kinderen daar meer  te beschermen, komt een wens van ons en vele anderen uit. (cwin.org.np )
Aangaande de bestuursleden van onze stichting houden we dat volledig in eigen beheer.  Gio (Voorzitter) , Desiree  (Secretaris) en  Gigi Cleophas (Penningmeester)  zullen het dagelijks bestuur vormen.  Dit alles pro Deo en zonder enig winstoogmerk. De naleving en controle zal geschieden door Confida accountants in Bergen op Zoom.
Verder zal de stichting MANO AMICA trachten samen te werken met andere groepen die soortgelijke goede doelen nastreven.