Home

Home

MANO AMICA
Stichting MANO AMICA is een kleinschalige organisatie zonder winstoogmerk die hulp aan derden biedt.
MANO AMICA staat voor “helpende hand” wat wij in de breedste zin des woords wensen na te streven.
Extra aandacht gaat uit naar regionale en nationale hulpbehoevende gevallen die per situatie worden bekeken en afgewogen wat de Stichting MANO AMICA in deze situatie kan betekenen. Kleinschalige inzet en individuele ondersteuning voor hulpbehoevende situaties hebben de voorkeur voor MANO AMICA daar er reeds vele grote hulporganisaties zijn met een zware overhead aan onkosten en loonkosten. MANO AMICA zal volledig door vrijwilligers geleid worden die zich naar eigen vermogen en/of talenten zullen inzetten, en daar waar nodig zal ervaringsdeskundigheid extern genoten worden.